Điểm tin:
 
Lịch làm việc PTV tuần 13 (26/3-01/4/2018)
Lịch làm việc PTV tuần 13 (26/3-01/4/2018)

CÔNG VIỆC PHÒNG TÀI VỤ

TUẦN 13 (26/3/2018-01/4/2018)

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

26/3/2018

27/3/2018

28/3/2018

29/3/2018

30/3/2018

31/3/2018

01/4/2018

1

Quách Hồng Duyên

- Sáng:Tư vấn tuyển sinh THPT Nguyễn Khuyến

- Chiều: Kiểm tra số liệu

- Họp chi bộ

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

- Kiểm tra số liệu

- Tổng hợp báo cáo

Trực

 

2

Thái Thảo Trân

Tổng hợp bảng kê chuyển tiền

 

- Họp chi bộ

- Làm báo cáo

- Dạy chiều

- Làm báo cáo

- Dạy chiều

 

- Làm báo cáo

- Phát hành thông báo học phí  ĐHTV (DE16TY886)

- Làm báo cáo

- Dạy chiều

 

Dạy VLVH

Dạy VLVH

3

Lâm Kim Ngân

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Họp chi bộ

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

 

Trực thu học phí

 

4

Trần Thị Bạch Nga

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

 

Tổng hợp bảng kê thu học phí

 

 

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

Thu - chi tiền

 

- Họp chi bộ

- Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

 

6

Lê Thị Diễm Trang

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

 

- Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...