Điểm tin:
 
LỊCH LÀM VIỆC PTV TUẦN 15 (9/4/2018-15/4/2018)
LỊCH LÀM VIỆC PTV TUẦN 15 (9/4/2018-15/4/2018)

CÔNG VIỆC PHÒNG TÀI VỤ

TUẦN 15 (09/4/2018-15/4/2018)

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

09/4/2018

10/4/2018

11/4/2018

12/4/2018

13/4/2018

14/4/2018

15/4/2018

1

Quách Hồng Duyên

- Họp hội đồng GK tại Trường Cao đẳng Nghề

- Kiểm tra số liệu

- Họp HĐ tại  Trường Cao đẳng Nghề

- Dự SK2 n ăm T/H ch ỉ th ị 05 HT s ố 1 tại Trường Chính trị

 

Ch ấm thi GVDG tại  Trường Cao đẳng Nghề

 

Ch ấm thi GVDG tại  Trường Cao đẳng Nghề

 

- Chấm thi GVDG tại  Trường Cao đẳng Nghề

- Dự bế m ạc GVDG tại  Trường Cao đẳng Nghề

 

 

Trực

 

2

Thái Thảo Trân

-  Làm báo cáo

- Dạy chiều

- Kê khai thu ế

- Dạy chiều

- Làm báo c áo

- Dạy chiều

 

- Làm báo cáo

- Dạy chiều

 

- Làm báo cáo

 

Trực thu học phí

Dạy VLVH

3

Lâm Kim Ngân

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

 

Dạy VLVH

 

4

Trần Thị Bạch Nga

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

 

Tổng hợp bảng kê thu học phí

 

 

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

Thu - chi tiền

 

- Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

 

6

Lê Thị Diễm Trang

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

 

- Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...