Điểm tin:
 
Lịch làm việc PTV tuần 16 (16/4-22/4/2018)
Lịch làm việc PTV tuần 16 (16/4-22/4/2018)

CÔNG VIỆC PHÒNG TÀI VỤ

TUẦN 16 (16/4/2018-22/4/2018)

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

16/4/2018

17/4/2018

18/4/2018

19/4/2018

20/4/2018

21/4/2018

22/4/2018

1

Quách Hồng Duyên

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Tập huấn sử dụng hóa  đơn  điện tử tại  Đại học Trà Vinh

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

 

 

2

Thái Thảo Trân

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Tập huấn sử dụng hóa  đơn  điện tử tại  Đại học Trà Vinh

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

 

Dạy VLVH

3

Lâm Kim Ngân

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN

Dạy VLVH

 

4

Trần Thị Bạch Nga

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

 

Tổng hợp bảng kê thu học phí

 

 

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

Trực thu học phí

 

6

Lê Thị Diễm Trang

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

 

Thu học phí, lệ phí

 

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...