Điểm tin:
 
LỊCH LÀM VIỆC PTV TUẦN 19 (07/5/2018-13/05/2018)
LỊCH LÀM VIỆC PTV TUẦN 19 (07/5/2018-13/05/2018)

CÔNG VIỆC PHÒNG TÀI VỤ

TUẦN 19 (07/5/2018-13/5/2018)

 

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

07/5/2018

08/5/2018

09/5/2018

10/5/2018

11/5/2018

12/5/2018

13/5/2018

1

Quách Hồng Duyên

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Trực phòng

 

2

Thái Thảo Trân

Thanh tra phòng Tài vụ

- Sáng dạy

- Thanh tra phòng Tài vụ

- Sáng dạy

- Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Trực thu học phí

 

3

Lâm Kim Ngân

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

 

 

4

Trần Thị Bạch Nga

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

 

 

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

 

 

6

Lê Thị Diễm Trang

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

Thanh tra phòng Tài vụ

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...