Điểm tin:
 
Lịch công tác Tuần 01 tháng 02/2018
Lịch công tác Tuần 01 tháng 02/2018

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (05/02/2018)

Sáng

Họp BCH Công đoàn/Họp giao ban

Họp giao ban

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Lên lớp tại phòng 7A

Làm việc tại Văn phòng Đoàn

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Ba (06/02/2018)

Sáng

Lên lớp tại phòng 7A

Làm việc tại Văn phòng Đoàn

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Lên lớp tại phòng 7A

Làm việc tại Văn phòng Đoàn

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Tư (07/02/2018)

Sáng 

Lên lớp tại phòng 7A

Nghỉ phép

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Lên lớp tại phòng 7A

Nghỉ phép

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Năm (08/02/2018)

Sáng

Lên lớp tại phòng 7A

Làm việc tại Văn phòng Đoàn

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Lên lớp tại phòng 7A

Làm việc tại Văn phòng Đoàn

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Sáu (09/02/2018)

Sáng

Lên lớp tại phòng 7A

Làm việc tại Văn phòng Đoàn

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Lên lớp tại phòng 7A

Làm việc tại Văn phòng Đoàn

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Bảy (10/02/2018)

Sáng

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật (11/02/2018)

Sáng

Chiều

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...