Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 12 đến 16/02/2018
Lịch làm việc từ 12 đến 16/02/2018

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (12/02/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Ba (13/02/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Tư (14/02/2018)

Sáng

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Chiều

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ Năm (15/02/2018)

Sáng

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Chiều

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ Sáu (16/02/2018)

Sáng

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Chiều

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ Bảy (17/02/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật (18/02/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...