Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 07/5 đến 13/5/2018
Lịch làm việc từ 07/5 đến 13/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2018

(Từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018 )

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (07/5/2018)

Sáng

Dự lễ tại Trường Chính trị

Dự họp tại đoàn khối các cơ quan

Dự lễ tại Trường Chính trị

Làm việc tại phòng

Chiều

Hỗ trợ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Làm việc tại phòng - họp BCH đoàn trường

Hỗ trợ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Làm việc tại phòng

Thứ Ba (08/5/2018)

Sáng

Báo cáo SKKN tại Phòng Hội thảo

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Họp phòng

Họp phòng

Họp phòng

Họp phòng

Thứ Tư (08/5/2018)

Sáng 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thăm học sinh thực tập

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thăm học sinh thực tập

Làm việc tại phòng

Thứ Năm (10/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (11/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Dự ngày hội hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2018

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Lên lớp

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Bảy (12/5/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật (13/5/2018)

Sáng

Hỗ trợ Lễ bế giảng lớp Cao học KTCT

 

Hỗ trợ Lễ bế giảng lớp Cao học KTCT

Hỗ trợ tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao học KTCT

Chiều

 

 

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...