Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 17/9 đến 23/9/2018
Lịch làm việc từ 17/9 đến 23/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2018

(Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018)

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (17/9/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Thứ Ba (18/9/2018)

Sáng

Dự Lễ Khai giảng tại Trường QSQK 9

Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Thứ Tư (19/9/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Thứ Năm (20/9/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (21/9/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng Làm việc tại phòng

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Làm việc tại phòng

Chiều

Phát lễ phục cho HSSV cao đẳng Khóa 9 và trung cấp Khóa 10

Phát lễ phục cho HSSV cao đẳng Khóa 9 và trung cấp Khóa 10

Tham gia Hội giảng NGGDNG toàn quốc năm 2018

Phát lễ phục cho HSSV cao đẳng Khóa 9 và trung cấp Khóa 10

Thứ Bảy (22/9/2018)

Sáng

 
   
Chiều      

 

Chủ nhật (23/9/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...