Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 23/7 đến 29/7/2018
Lịch làm việc từ 23/7 đến 29/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2018

(Từ ngày 23/7 đến ngày 29/7/2018 )

 

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (23/7/2018)

Sáng

Làm việc tại Phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Họp Hội đồng ĐGRL, KT-KL HSSV

Họp Hội đồng ĐGRL, KT-KL HSSV

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Ba (24/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Tư (25/7/2018)

Sáng

Học Nghị quyết

Làm việc tại phòng

Học Nghị quyết

Học Nghị quyết

Chiều

Học Nghị quyết

Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng

Học Nghị quyết

Học Nghị quyết

Thứ Năm (26/7/2018)

Sáng

Khám sức khỏe định kỳ

Làm việc tại phòng

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (27/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Bảy (28/7/2018)

Sáng

 
   
Chiều      

 

Chủ nhật (29/7/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...