Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 01/10 đến 07/10/2018
Lịch làm việc từ 01/10 đến 07/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2018

(Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018)

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (01/10/2018)

Sáng

Chào cở, họp giao ban

Chào cờ, họp giao ban

Chào cờ,làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Ba (02/10/2018)

Sáng

Tập huấn công tác HSSV

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Tập huấn công tác HSSV

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Tư (03/10/2018)

Sáng

Tập huấn công tác HSSV

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Tập huấn công tác HSSV

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Năm (04/10/2018)

Sáng

Tập huấn công tác HSSV

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Tập huấn công tác HSSV

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (05/10/2018)

Sáng

Tập huấn công tác HSSV Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Tập huấn công tác HSSV

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Bảy (06/10/2018)

Sáng

 
 
Chiều    

 

Chủ nhật (07/10/2018)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...