Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 11/6 đến 17/6/2018
Lịch làm việc từ 11/6 đến 17/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2018

(Từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2018 )

 

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (11/6/2018)

Sáng

Họp đóng góp ý kiến cho các dự thảo

Họp đóng góp ý kiến cho các dự thảo

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Tổ chức Tuần SHCD - HSSV cuối khóa

Làm việc tại Phòng

Tổ chức Tuần SHCD - HSSV cuối khóa

Làm việc tại phòng

Thứ Ba (12/6/2018)

Sáng

Làm việc với Phòng Thanh tra

Làm việc với Phòng Thanh tra

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Tư (13/6/2018)

Sáng 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Lên lớp

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Họp Hội đồng CTĐT

Làm việc tại phòng

Thứ Năm (14/6/2018)

Sáng

Công tác tại Huyện Kế Sách

Làm việc tại phòng

Lên lớp

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Lên lớp

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (15/6/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Lên lớp

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Lên lớp

Làm việc tại phòng

Thứ Bảy (16/7/2018)

Sáng

 Coi thi tốt nghiệp

 

 Coi thi tốt nghiệp

 

Chiều

 Coi thi tốt nghiệp

 

 Coi thi tốt nghiệp

 

Chủ nhật (17/6/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...