Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 13/8 đến 19/8/2018
Lịch làm việc từ 13/8 đến 19/8/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2018

(Từ ngày 13/8 đến ngày 19/8/2018)

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (13/8/2018)

Sáng

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh

Làm việc tại phòng

Tập huấn CSTV cơ quan

Làm việc tại phòng/Họp tại Phòng Hội thảo

Chiều

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh Làm việc tại phòng

Tập huấn CSTV cơ quan

Làm việc tại phòng

Thứ Ba (14/8/2018)

Sáng

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh

Làm việc tại phòng

Tập huấn CSTV cơ quan

Làm việc tại phòng

Chiều

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh

Làm việc tại phòng

Tập huấn CSTV cơ quan

Làm việc tại phòng

Thứ Tư (15/8/2018)

Sáng

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Năm (16/8/2018)

Sáng

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (17/8/2018)

Sáng

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Học bồi dưỡng QLNN tại TT VHHN Tỉnh

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Bảy (18/8/2018)

Sáng

 
   
Chiều      

 

Chủ nhật (19/8/2018)

Sáng

Hỗ trợ tổ chức lễ Khai giảng và Lễ Bế giảng liên kết với Trường ĐH Trà Vinh

Hỗ trợ tổ chức lễ Khai giảng và Lễ Bế giảng liên kết với Trường ĐH Trà Vinh

Hỗ trợ tổ chức lễ Khai giảng và Lễ Bế giảng liên kết với Trường ĐH Trà Vinh

Hỗ trợ tổ chức lễ Khai giảng và Lễ Bế giảng liên kết với Trường ĐH Trà Vinh

Chiều

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...