Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 14/5 đến 20/5/2018
Lịch làm việc từ 14/5 đến 20/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2018

(Từ ngày 14/5 đến ngày 20/5/2018 )

 

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (14/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Lên lớp tại Phòng 2A

Tổ chức lao động

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Ba (15/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Dự Tuyên dương Báo công dâng Bác tại Cục thuế tỉnh

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Tư (16/5/2018)

Sáng 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Năm (17/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Tham dự hội trại tại Cù Lao Dung

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Tham dự hội trại tại Cù Lao Dung

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (18/5/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Tham dự hội trại tại Cù Lao Dung

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tham dự hội trại tại Cù Lao Dung

Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Bảy (19/5/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật (20/5/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...