Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 30/7 đến 05/8/2018
Lịch làm việc từ 30/7 đến 05/8/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2018

(Từ ngày 30/7 đến ngày 05/8/2018 )

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (30/7/2018)

Sáng

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh


Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Thứ Ba (31/7/2018)

Sáng

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Chiều

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Học chính trị hè tại TT VHHN Tỉnh

Thứ Tư (01/8/2018)

Sáng 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng/Họp chị bộ

Làm việc tại phòng/Họp chi bộ

Làm việc tại phòng/Họp chi bộ

Làm việc tại phòng

Thứ Năm (02/8/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (03/8/2018)

Sáng

Hướng dẫn CB,VC,NLĐ khám sức khỏe định kỳ

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Bảy (04/8/2018)

Sáng

 

     

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật (05/8/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

T

     


 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...