Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 16/7 đến 22/7/2018
Lịch làm việc từ 16/7 đến 22/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2018

(Từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2018 )

Thứ/Ngày

Buổi

Trần Huỳnh Hồng Biên

Đoàn Hồng Ngọc

Lâm Thanh Bình

Lâm Minh Lý

Thứ Hai (16/7/2018)

Sáng

Làm việc tại Phòng

Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng

Làm việc tại phòng

  Làm việc tại phòng Làm việc tại phòng Làm việc tại phòng Làm việc tại phòng

Thứ Ba (17/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Tư (18/7/2018)

Sáng 

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Năm (19/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Sáu (20/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ Bảy (21/7/2018)

Sáng

 

     

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật (22/7/2018)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

T

     


 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...