Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ 

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Trần Huỳnh Hồng Biên

 

1986

Giảng viên

P. Trưởng phòng

 ThS. QLGD

CN. SP Ngữ Văn

Cao cấp

 

2

Đoàn Hồng Ngọc

 

1992

Cán sự

P. Trưởng phòng 

 ThS KTCT

 CN QLKT

Chứng nhận Cao cấp

Bí thư Đoàn TN

3

Lâm Thanh Bình

1982

 

Giảng viên

 

 ThS. Chăn nuôi 

 CN. Chăn nuôi Thú y

 

 

4

Lâm Minh Lý

 

1984

 

 

 ThS. Văn hóa học

 CN. Báo chí

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...