Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2011
Lịch làm việc từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2011

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG THANH TRA

TỪ NGÀY 12/03/2018 ĐẾN NGÀY 16/03/2018

Thứ/Ngày

Buổi

NỘI DUNG

Ghi chú

Nguyễn Bảo Ngọc

Trần Văn Trí

Nguyễn Thị Lệ Trinh

Hai

(12/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

Ba

(13/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

(14/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

Năm

(15/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

Sáu

(16/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...