Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2011
Lịch làm việc từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2011

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG THANH TRA

TỪ NGÀY 12/03/2018 ĐẾN NGÀY 16/03/2018

Thứ/Ngày

Buổi

NỘI DUNG

Ghi chú

Nguyễn Bảo Ngọc

Trần Văn Trí

Nguyễn Thị Lệ Trinh

Hai

(12/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

Ba

(13/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

(14/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

Năm

(15/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

Sáu

(16/03/2018)

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

Chiều

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...