Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018
Lịch làm việc từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG THANH TRA

TỪ NGÀY 26/03/2018 ĐẾN NGÀY 30/03/2018

 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

 

Nguyễn Bảo Ngọc

Trần Văn Trí

Nguyễn Thị Lệ Trinh

 

Hai

(26/03/2018)

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

 
 

Ba

(27/03/2018)

Thanh tra thi học kỳ các lớp CĐ K11 và TC K11

Thanh tra thi học kỳ các lớp CĐ K11 và TC K11

Thanh tra thi học kỳ các lớp CĐ K11 và TC K11

 

 
 

(28/03/2018)

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

 
 

Năm

(29/03/2018)

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

 
 

Sáu

(30/03/2018)

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

 

 
 

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...