Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018
Lịch làm việc từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG THANH TRA

TỪ NGÀY 07/5/2018 ĐẾN NGÀY 11/5/2018

 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

 

Nguyễn Bảo Ngọc

Trần Văn Trí

Nguyễn Thị Lệ Trinh

 

Hai

(07/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

Ba

(08/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

(09/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

Năm

(10/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

Sáu

(11/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...