Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018
Lịch làm việc từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG THANH TRA

TỪ NGÀY 07/5/2018 ĐẾN NGÀY 11/5/2018

 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

 

Nguyễn Bảo Ngọc

Trần Văn Trí

Nguyễn Thị Lệ Trinh

 

Hai

(07/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

Ba

(08/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

(09/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

Năm

(10/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

Sáu

(11/5/2018)

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

Thanh tra Phòng Tài vụ

 

 
 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...