Điểm tin:
 
Lịch làm việc tuần từ ngày 05-11/02/2018
Lịch làm việc tuần từ ngày 05-11/02/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN TỪ NGÀY 05/2/2018 ĐẾN NGÀY 11/2/2018

Thứ/Ngày

Buổi

NỘI DUNG

Dương Trường Giang

Trần Quang Ngôn

Thái Phúc Hưng

Lê Đình Cao

Hai

(05/02/2018)

Sáng

7h30’ họp BCH Công đoàn

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

8h30’ họp cán bộ chủ chốt

Chiều

Lập kế hoạch xây dựng hệ thống ĐBCL của Trường

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Ba

(06/02/2018)

Sáng

Xây dựng sổ tay ĐBCL

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Chiều

Xây dựng sổ tay ĐBCL

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

(07/02/2018)

Sáng

- Xây dựng sổ tay ĐBCL

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Chiều

- Xây dựng sổ tay ĐBCL

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Dạy

- Dạy

Năm

(08/02/2018)

Sáng

- Xây dựng sổ tay ĐBCL

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Chiều

- Xây dựng sổ tay ĐBCL

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Dạy

- Dạy

Sáu

(09/02/2018)

Sáng

- Xây dựng sổ tay ĐBCL

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Chiều

- Xây dựng sổ tay ĐBCL

- Nhập điểm HKI và soạn đề thi lần 2

- Làm báo cáo tuần

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...