Điểm tin:
 
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 19/2 đến 25/2/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 19/2 đến 25/2/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN TỪ NGÀY 19/2/2018 ĐẾN NGÀY 25/2/2018
Thứ
Buổi
NỘI DUNG
Dương Trường Giang Trần Quang Ngôn Thái Phúc Hưng Lê Đình Cao

Hai

19/2/2018

Sáng Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết
Chiều -nt- -nt- -nt- -nt-

Ba

20/2/2018

Sáng -nt- -nt- -nt- -nt-
Chiều -nt- -nt- -nt- -nt-

21/2/2018

Sáng Nghỉ phép Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Chiều -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Năm

22/2/2018

Sáng -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Chiều -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Sáu

23/2/2018

Sáng -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Chiều -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...