Điểm tin:
 
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 19/2 đến 25/2/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 19/2 đến 25/2/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN TỪ NGÀY 19/2/2018 ĐẾN NGÀY 25/2/2018
Thứ
Buổi
NỘI DUNG
Dương Trường Giang Trần Quang Ngôn Thái Phúc Hưng Lê Đình Cao

Hai

19/2/2018

Sáng Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết
Chiều -nt- -nt- -nt- -nt-

Ba

20/2/2018

Sáng -nt- -nt- -nt- -nt-
Chiều -nt- -nt- -nt- -nt-

21/2/2018

Sáng Nghỉ phép Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Chiều -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Năm

22/2/2018

Sáng -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Chiều -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Sáu

23/2/2018

Sáng -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Chiều -nt- Làm đề thi lần 2 (HKII) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Dự thảo kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...