Điểm tin:
 
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 19/3 đến 25/3/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 19/3 đến 25/3/2018

Ngày
Buổi
NỘI DUNG
Dương Trường Giang Trần Quang Ngôn Lê Thanh Thúy Thái Phúc Hưng Lê Đình Cao
Thứ Hai Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
19/03/2018 Chiều Tham gia BTC Hội trại 26/3 Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Ba Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
20/03/2018 Chiều Tham gia BTC Hội trại 26/3 Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Tư Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
21/03/2018 Chiều Tham gia BTC Hội trại 26/3 Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Năm Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
22/03/2018 Chiều Tham gia BTC Hội trại 26/3 Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Sáu Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
23/03/2018 Chiều Tham gia BTC Hội trại 26/3 Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm báo cáo tuần 19-25/3/2018
Lập kế hoạch tuần 26/3-01/04/2018
Làm việc tại Phòng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...