Điểm tin:
 
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 02/4 đến 08/4/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 02/4 đến 08/4/2018

Ngày Buổi NỘI DUNG
Dương Trường Giang Trần Quang Ngôn Lê Thanh Thúy Thái Phúc Hưng Lê Đình Cao
Thứ Hai Sáng Họp báo tháng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
02/04/2018 Chiều Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Ba Sáng Nghỉ phép Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
03/04/2018 Chiều Nghỉ phép Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Tư Sáng Nghỉ phép Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
04/04/2018 Chiều Nghỉ phép Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Năm Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
05/04/2018 Chiều Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Sáu Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
06/04/2018 Chiều Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm báo cáo tuần 02-08/4/2018
Lập kế hoạch tuần 09-15/04/2018
Làm việc tại Phòng


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...