Điểm tin:
 
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 9 đến 15/4/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 9 đến 15/4/2018

Ngày Buổi NỘI DUNG
Dương Trường Giang Trần Quang Ngôn Lê Thanh Thúy Thái Phúc Hưng Lê Đình Cao
Thứ Hai Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
09/04/2018 Chiều Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Ba Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
10/04/2018 Chiều Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Tư Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
11/04/2018 Chiều Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Năm Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Nghỉ phép Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
12/04/2018 Chiều Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Nghỉ phép Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
Thứ Sáu Sáng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng
13/04/2018 Chiều Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng Làm báo cáo tuần 09-15/4/2018
Lập kế hoạch tuần 16-22/04/2018
Làm việc tại Phòng Làm việc tại Phòng


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...