Điểm tin:
 
Chức năng, nhiệm vụ của phòng
Chức năng, nhiệm vụ của phòng

     Phòng Đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-CĐCĐ ngày 03 tháng 6 năm 2009 do Hiệu Trưởng ký ban hành.

     Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo và đánh giá chất lượng, Phòng Đảm bảo chất lượng chuẩn bị cho quy trình kiểm định và đánh giá ở cấp trường và cấp chương trình đào tạo, được tiến hành trong những thời điểm khác nhau tại trường. Công tác vừa trước mắt lại vừa lâu dài này góp phần giúp Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tiếp tục đào tạo và mở rộng đào tạo với chất lượng tốt hơn nữa trong thời gian tới. 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

     Chức năng

  • Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Hiệu trưởng các giải pháp về đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo tại trường;
  • Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường theo qui định chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của nhà trường.

     Nhiệm vụ

  • Xây dựng và theo dõi các hoạt động của Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị có đào tạo trong trường;
  • Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trongtrường;
  • Tổ chức đánh giá trong tại trường, bao gồm tự đánh gia cấp trường và cấp chương trình đào tạo;
  • Theo dõi và đánh giá quá trình dạy và học tại trường;
  • Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá ( bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,...);
  • Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá (tức đánh giá trong) và đánh giá ngoài.

Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...