Điểm tin:
 
Quy chế hoạt động của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Quy chế hoạt động của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là một đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 698/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 2. Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 3. Điều hành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách), giúp việc cho Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng, các Tổ trưởng Tổ chuyên môn và một số chuyên viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng và Tổ phó của các tổ chuyên môn do Hiệu trưởng quyết định.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...