Điểm tin:
 
Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về mục đích, yêu cầu, quy trình tổ chức thực hiện và trách nhiệm của những đơn vị, cá nhân tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng của Quy định này bao gồm các đơn vị, các cán bộ, giảng viên, sinh viên bậc cao đẳng, học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp ở hệ chính quy và vừa làm vừa học (sau đây gọi chung là người học) của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

................

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...