Điểm tin:
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 698/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của phòng ĐBCL (được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-CĐCĐ ngày 03/6/2009).

A. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

     Chức năng

 • Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại trường;
 • Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác tự đánh giá, kiểm định và hậu kiểm định chất lượng của trường..

     Nhiệm vụ

1. Công tác Khảo thí

 • Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Trường và quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Tham gia các hội đồng thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp.
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi  ở các bậc, các hệ đào tạo của Trường.
 • Tổ chức in sao đề thi, chấm thi, quản lý bài thi kết thúc học phần các bậc, các hệ của Trường.

2. Công tác Đảm bảo chất lượng

 • Xây dựng và theo dõi các hoạt động của Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường;
 • Xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo ban hành các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo tại trường;
 • Tổ chức đánh giá trong tại trường, bao gồm tự đánh gia cấp trường và cấp chương trình đào tạo;
 • Theo dõi và đánh giá quá trình dạy và học tại trường;
 • Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá ( bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,...);
 • Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá (tức đánh giá trong) và đánh giá ngoài.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Lãnh đạo phòng

1

Dương Trường Giang

1983

 

Giảng viên

P. Trưởng phòng

ThS. QTKD

CN. Kinh tế NN

Trung cấp

 

(1) Tổ Khảo thí

2

Lê Đình Cao

1971

 

Giảng viên

 

KS. Tin học

 

 

(2) Tổ Đảm bảo chất lượng

3

Trần Quang Ngôn

1968

 

Giảng viên

  Tổ trưởng

ThS. QLGD

CN. SP Anh văn

 

 

4

Thái Phúc Hưng

1985

 

Giảng viên

 

ThS. LT  XSTK & Toán học

CN. SP Toán-Tin

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...