Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Lãnh đạo phòng

1

 Nguyễn Khánh Hùng

1979

 

Giảng viên

 Trưởng phòng

 ThS. SD&BV TNMT

 CN SP Địa lý

Cao cấp

 

2

Dương Trường Giang

1983

 

Giảng viên

P. Trưởng phòng

ThS. QTKD

CN. Kinh tế NN

Trung cấp*

 

(1) Tổ Khảo thí

3

Lê Đình Cao

1971

 

Giảng viên

 

KS. Tin học

 

 

(2) Tổ Đảm bảo chất lượng

4

Trần Quang Ngôn

1968

 

Giảng viên

  Tổ trưởng

ThS. QLGD

CN. SP Anh văn

 

 

5

Thái Phúc Hưng

1985

 

Giảng viên

 

ThS. LT  XSTK & Toán học

CN. SP Toán-Tin

 

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...