Điểm tin:
 
Lịch làm việc Tuần 1 tháng 02 (05 - 09/02/2018)
Lịch làm việc Tuần 1 tháng 02 (05 - 09/02/2018)

Lịch làm việc  Tuần 1 tháng 02 (05 - 09/02/2018)

LỊCH BÁO TUẦN

 

Tuần

Từ ngày :

05/02/2018

Đến ngày:

11/02/2018

 
 

STT

Họ tên GV

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghi chú

05/02/2018

06/02/2018

07/02/2018

08/02/2018

09/02/2018

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Bùi Chí Dũng

Trưởng khoa

Họp BCH CĐ
Họp với BGH

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

Họp Khoa

LV tại KCB

LV tại KCB

 

2

Lâm Ngọc Trang

P.Trưởng khoa

Họp với BGH

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

Họp Khoa

LV tại KCB

LV tại KCB

 

3

Lâm Nguyệt Thanh

Trợ  lý VPK

LV tại KCB

Lv tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

Dạy

LV tại KCB

LV tại KCB

Họp Khoa

LV tại KCB

Dạy

 

4

Lê Tường Vi

Trưởng BM

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Dạy

Trực khoa

Trực khoa

Soạn BG

Họp Khoa

Soạn BG

Soạn BG

 

5

Lê Dũng Lâm

P.Trưởng BM

Dạy

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Trực khoa

Họp Khoa

Dạy

Trực khoa

 

6

Ngô Dương Anh Khoa

Giảng viên

Dạy

Soạn BG

Dạy

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Họp Khoa

Soạn BG

Soạn BG

 

7

Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

Trực khoa

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Dự HT
 CPC

Dự HT
 CPC

Dự HT
 CPC

Dự HT
 CPC

 

8

Đoàn Quốc Hội

Giảng viên

Soạn BG GV DG

Soạn BG GV DG

Trực khoa

Soạn BG GV DG

Dạy

Soạn BG

Dạy

Họp Khoa

Dạy

Soạn BG GV DG

 

9

Nguyễn Hồng T.Tiên

Giảng viên

Soạn BG

Trực khoa

Soạn BG

Dạy

Soạn BG

Soạn BG

Soạn BG

Dạy + Họp Khoa

Soạn BG

Soạn BG

 

10

Huỳnh T.Ngọc Thảo

Giảng viên

Soạn BG GV DG

Dạy

Dạy

Soạn BG GV DG

Soạn BG GV DG

Soạn BG

Soạn BG GV DG

Dạy + Họp Khoa

Trực khoa

Soạn BG GV DG

 

11

Trần Thanh Nhàn

Giảng viên

Soạn BG GV DG

Soạn BG GV DG

Soạn BG GV DG

Trực khoa

Soạn BG GV DG

Soạn BG

Soạn BG GV DG

Họp Khoa

Soạn BG GV DG

Soạn BG GV DG

 

12

Trần Thanh Thắm

Giảng viên

Đi học

 

13

Nguyễn Văn Tín

Giảng viên

Đi học

 

14

Nguyễn T.Khánh Đoan

Giảng viên

Đi học

 

 
 

Duyệt của Khoa

           

Người lập

                           
                   

 

     
 

Bùi Chí Dũng

           

Lâm Nguyệt Thanh


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...