Điểm tin:
 
Giới thiệu Khoa Cơ bản
Giới thiệu Khoa Cơ bản

 

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CĐCĐ.06 ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Tổng số cán bộ, giáo viên: 24, trong đó: nam 14, nữ 09. Trình độ: Thạc sỹ: 22, Đại học 02.

* Cơ cấu tổ chức: 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa và 4 tổ bộ môn.

* Lãnh đạo khoa:

     - Trưởng Khoa: ThS. Bùi Chí Dũng.

     - Phó Trưởng Khoa: ThS. Lâm Ngọc Trang

* Các bộ môn:

     - Bộ môn Khoa học Tự nhiên.

     - Bộ môn Khoa học Xã hội.

     - Bộ môn Anh văn.

     - Bộ môn GDTC - GDQP.

*Các chuyên ngành đào tạo:

     - Cao đẳng: Anh văn Thương mại - Du lịch, Công tác xã hội.

     - Trung cấp: Thư ký Văn Phòng. 


Tập thể CB, GV khoa Cơ bản

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...