Điểm tin:
 
Lịch làm việc Tuần 3 tháng 3 (19 - 25/3/2018)
Lịch làm việc Tuần 3 tháng 3 (19 - 25/3/2018)

LỊCH BÁO TUẦN

Tuần: 03

Từ ngày :

19/3/2018

Đến ngày:

25/3/2018

 

STT

Họ tên GV

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghi chú

19/3/2018

20/3/2018

21/3/2018

22/3/2018

23/3/2018

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Bùi Chí Dũng

Trưởng khoa

Giám sát thi HK

LV tại KCB

Họp Ban TVTS

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

HTCĐ (7H30)

LV tại KCB

 

2

Lâm Ngọc Trang

P.Trưởng khoa

LV tại KCB

LV tại KCB

Họp Ban TVTS

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

LV tại KCB

HTCĐ (7H30)

LV tại KCB

 

3

Lâm Nguyệt Thanh

Trợ  lý VPK

Coi thi

LV tại KCB

Họp Ban TVTS

Học

Học

Học

Học

Học

Học

Học

 

4

Lê Tường Vi

Trưởng BM

Trực + SHL

 

CT + Họp B.TVTS

Dạy

Trực khoa

 

 

 

HTCĐ (7H30)

 

 

5

Lê Dũng Lâm

P.Trưởng BM

 

 

CT + Họp B.TVTS

 

 

 

Trực khoa

 

HTCĐ (7H30)

Trực khoa

 

6

Ngô Dương Anh Khoa

Giảng viên

 

 

Họp Ban TVTS

 

 

 

 

Trực khoa

HTCĐ (7H30)

 

 

7

Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

Dạy

 

Dạy + Họp B.TVTS

 

Dạy

Dạy

COI THI

COI THI

HTCĐ (7H30)

 

 

8

Đoàn Quốc Hội

Giảng viên

 

 

Trực khoa

 

 

Dạy (AVGT)

COI THI

COI THI

HTCĐ (7H30)

Dạy (AVGT)

 

9

Nguyễn Hồng T.Tiên

Giảng viên

COI THI

Trực khoa

 

 

Dạy

 

COI THI

COI THI

HTCĐ (7H30)

 

 

10

Huỳnh T.Ngọc Thảo

Giảng viên

 

 

Dạy

Trực khoa

 

Dạy (AVGT)

COI THI

COI THI

HTCĐ (7H30)

Dạy (AVGT)

 

11

Trần Thanh Nhàn

Giảng viên

Trực khoa

 

Họp Ban TVTS

 

COI THI

 

 

Dạy

HTCĐ + TVTS

Dạy

 

 

12

Hoàng Bào Trường

Giảng viên

Trực khoa

 

CT + Họp B.TVTS

 

COI THI

Trực khoa

 

 

HTCĐ + TVTS

 

 

12

Trần Thanh Thắm

Giảng viên

Đi học

13

Nguyễn Văn Tín

Giảng viên

Đi học

14

Nguyễn T.Khánh Đoan

Giảng viên

Đi học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...