Điểm tin:
 
Khoa Cơ Bản tổ chức thực tập cho sinh viên lớp CĐ CTXH K5 năm học 2013-2014
Khoa Cơ Bản tổ chức thực tập cho sinh viên lớp CĐ CTXH K5 năm học 2013-2014

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-KCB ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Khoa Cơ bản đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Bộ môn Xã hội và Nhân văn triển khai cho sinh viên lớp Cao đẳng Công tác xã hội khóa 5 đi thực tập theo nội dung chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 17/3/2014 đến hết ngày 11/5/2014.

Địa điểm cho sinh viên đến thực tập được Khoa và Bộ môn xem xét và lựa chọn thực hiện tại 04 điểm là Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Trung tâm Bảo trợ xã hội và huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, Khoa và Bộ môn đã phân công giảng viên hướng dẫn các sinh viên đến liên hệ trực tiếp với các điểm thực tập về mục tiêu, nội dung của chương trình đào tạo nhằm giúp nơi thực tập biết được các nhiệm vụ, các hoạt động của sinh viên để từ đó có sự phân công, bố trí công việc phù hợp cho sinh viên trong thời gian thực tập tại đơn vị.

Bên cạnh đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường, Khoa và Bộ môn sẽ đề xuất thành lập đoàn thăm sinh viên thực tập tại các địa điểm nêu trên, dự kiến thành viên của Đoàn gồm 01 lãnh đạo Trường, lãnh đạo Khoa, Bộ môn và giảng viên hướng dẫn nhằm tạo sự quan tâm của Nhà trường với sinh viên và nơi thực tập cũng như nắm bắt những thông tin và yêu cầu mới để tiếp thu và hoàn thiện hơn công tác thực tập và kiến tập đối với các sinh viên thuộc Khoa hiện nay. 

                                                          BỘ MÔN XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...