Điểm tin:
 
Lịch công tác 26/2/2018-4/3/2018
Lịch công tác 26/2/2018-4/3/2018

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

Họp khoa

Dạy

HD TTGT2

Dạy

Dạy
Chiều

Viết đề tài

Trực khoa

Trực khoa

Trực khoa

Họp (khu A)
Đinh Thị Chi

Sáng

Họp khoa

Trực khoa

Trực khoa

Học

Học
Chiều

Dạy

HD TTGT2

HD TTGT2

Học

Học
Đỗ Kim Trúc

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Trịnh Thanh Nhân

Sáng

Họp khoa

Trực khoa

Trực khoa

Trực khoa

Viết đề tài
Chiều

Dạy

Dạy

Coi thi

Coi thi

Viết đề tài
Nguyễn Thị Như

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Phan Mộng Thu

Sáng

Họp khoa

Viết SKKN

HD TTGT1

HD TTGT1

Trực khoa

Dạy

Dạy


Chiều

Viết SKKN

Viết SKKN

Coi thi

Trực khoa

Trực PTN

Dạy

Dạy
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...