Điểm tin:
 
Lịch công tác 12/3/2018-18/3/2018
Lịch công tác 12/3/2018-18/3/2018

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

Trực khoa

Dạy

HD TTTN

Học

Học

Tư vấn TS

Dạy


Chiều

Lao động khu A

Dạy

Trực khoa

Học

Học


Dạy


Đinh Thị Chi

Sáng

Học

Trực khoa

Trực khoa

Học

Học
Chiều

Học

HD TTTN

HD TTTN

Học

Tư vấn TS
Đỗ Kim Trúc

Sáng

Trực khoa

HD TTTN

NC BG

CT lần 2

Viết SKKN


Dạy


Chiều

Trực khoa

HD TTTN

NC BG

CT lần 2

Viết SKKN
Trịnh Thanh Nhân

Sáng

Trực Khoa

Trực khoa

Viết đề tài

Trực

Trực
Chiều

Dạy

Dạy

Viết đề tài

Viết đề tài

Viết đề tài
Nguyễn Thị Như

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Phan Mộng Thu

Sáng

HDTTGT 1

HDTTGT 1

HDTTGT 1

HDTTGT 1

HDTTGT 1

DạyChiều

Lao động khu A

HDTTGT 1

HDTTGT 1

Trực

Trực

Dạy
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...