Điểm tin:
 
Lịch công tác 05/3/2018-11/3/2018
Lịch công tác 05/3/2018-11/3/2018

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

Họp

Dạy

Học

Dạy

Dạy

DạyChiều

Trực khoa

Họp (khu A)

Học

Lễ 8/3

HD TTGT2

DạyĐinh Thị Chi

Sáng

Trực khoa

Trực khoa

HD TT GT2

Học

Học
Chiều

Chấm thi

Chấm thi

HD TT GT2

Học

Học
Đỗ Kim Trúc

Sáng

Trực khoa

HD TTGT2

NC Bài giảng

Chấm thi L2

Viết SKKN


Dạy


Chiều

Trực khoa

HD TTGT2

NC Bài giảng

Dự 8/3

Viết SKKN


Day


Trịnh Thanh Nhân

Sáng

Trực khoa

Trực khoa

Viết đề tài

Trực khoa

Viết đề tài
Chiều

Dạy

Dạy

Viết đề tài

Dạy

Viết đề tài
Nguyễn Thị Như

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Phan Mộng Thu

Sáng

Chấm thi L2

Trực khoa

HDTT GT1

Viết đề tài

Viết đề tài

Dạy

Dạy


Chiều

Trực khoa

Viết đề tài

HDTT GT1

Viết đề tài

Viết thuyết minh PTN

Dạy

DạyHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...