Điểm tin:
 
Lịch công tác 19/3/2018-25/3/2011
Lịch công tác 19/3/2018-25/3/2011

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

TVTS

Giám sát

Học

HD TTTN

Dự HN

TVTS

Hội trại


Chiều

Họp khoa

Giám sát

Học

Trực khoa

Trực khoa

Dạy

Hội trại


Đinh Thị Chi

Sáng

Học

Họp

Trực khoa

Trực khoa

Học NQ
Chiều

Họp

HD TTTN

Trực khoa

Soạn bài

Soạn bài
Đỗ Kim Trúc

Sáng

Trực khoa

HD TTTN

NC BG

CT

Viết SKKN

DạyChiều

Trực khoa

HD TTTN

NC BG

CT

Viết SKKN
Trịnh Thanh Nhân

Sáng

Coi thi/trực khoa

Coi thi/trực khoa

Coi thi/trực khoa

Coi thi/trực khoa

Coi thi/trực khoa
Chiều

Soạn bài

Coi thi/trực khoa

Coi thi/trực khoa

Soạn bài

Coi thi/trực khoa
Nguyễn Thị Như

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Phan Mộng Thu

Sáng

Viết SKKN

TH mẫu SKKN

TH mẫu SKKN

Trực

Trực

Dạy

Dạy


Chiều

Viết SKKN

TH mẫu SKKN

TH mẫu SKKN

Viết SKKN

Viết SKKN

Dạy

DạyHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...