Điểm tin:
 
Lịch công tác 26/3/2018-01/4/2018
Lịch công tác 26/3/2018-01/4/2018

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

TVTS

HD TTTN

Học

Họp CB

Dự chuyên đề

DạyChiều

Trực khoa

Viết đề tài

Học

Trực khoa

Trực khoa

DạyĐinh Thị Chi

Sáng

Học

Trực khoa

Học

Họp

Trực khoa
Chiều

Học

Trực khoa

Học

Học

Học
Đỗ Kim Trúc

Sáng

Trực khoa

HD TTGT

HD TTGT

Viết SKKN

Soạn BG

 Chiều

Trực khoa

HD TTGT

HD TTGT

Viết SKKN

Soạn BG
Trịnh Thanh Nhân

Sáng


Coi thi

Trực khoa

Họp/trực khoa

Trực khoa
Chiều


Trực khoa

Dạy

Viết đề tài

Soạn bài giảng
Nguyễn Thị Như

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Phan Mộng Thu

Sáng


HDTTGT1

HDTTGT1

Trực

Trực
Chiều


HDTTGT1

HDTTGT1

Viết SKKN

Viết SKKN

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...