Điểm tin:
 
Lịch công tác 02/4/2018-08/4/2018
Lịch công tác 02/4/2018-08/4/2018

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

Họp

Trực khoa

Học

Trực khoa

TVTS

DạyChiều

Dự giờ

Dự giờ

Học

TVTS

Dự giờ

DạyĐinh Thị Chi

Sáng

Học

Trực khoa

Dạy

Trực khoa

Trực khoa
Chiều

Trực khoa

Học

Dạy

Dạy

Dạy
Đỗ Kim Trúc

Sáng

Dạy

HD TTGT

Viết SKKN

HD TTGT

Viết SKKN
Chiều

Dạy

HD TTGT

Trực

HD TTGT

Trực
Trịnh Thanh Nhân

Sáng

Họp/Trực

TVTS

Trực

Trực

Trực
Chiều

Soạn bài giảng

TVTS

Viết đề tài

Viết đề tài

Viết đề tài
Nguyễn Thị Như

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Phan Mộng Thu

Sáng

HD TTGT

Coi thi

HD TTGT

HD TTGT

Viết SKKN
Chiều

HD TTGT

HDTTGT

Trực khoa

Trực khoa

Viết SKKN

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...