Điểm tin:
 
Lịch công tác 16/4/2018-22/4/2018
Lịch công tác 16/4/2018-22/4/2018

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

Họp

Học

Học

Học

Học

Dạy

 

 

Chiều

Học

Học

Học

Học

Học

Dạy

 

 

Đinh Thị Chi

Sáng

Học

Học

Học

Học

Học

 

 

 

Chiều

Học

Học

Học

Học

Học

 

 

 

Đỗ Kim Trúc

Sáng

 Học

Học 

 Học

Học 

Học 

 

 

 

Chiều

 Học

 Học

 Học

 Học

 

 

 

 

Trịnh Thanh Nhân

Sáng

Giao lưu GVTL

Học

Học

Học

Học

Học

 

 

Chiều

Học

Học

Học

Học

Học

Học

 

 

Nguyễn Thị Như

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ hậu sản

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Phan Mộng Thu

Sáng

Họp BM

TH Mẫu SKKN

Chấm bài TTGT1

Chấm bài TTGT1

TH mẫu SKKN

TH mẫu SKKN

 

 

Chiều

Trực khoa

TH Mẫu SKKN

Chấm bài TTGT1

Chấm bài TTGT1

Trực khoa

TH mẫu SKKN

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...