Điểm tin:
 
Giới thiệu về khoa
Giới thiệu về khoa

Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Phát triển Nông thôn được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CĐCĐ.06 ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng với tên gọi là Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và được đổi tên như hiện nay theo Quyết định số 43/QĐ-CĐCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Tổng số cán bộ, giảng viên: 16 (nữ 11). Trình độ: Tiến sĩ: 1, Thạc sĩ: 14, Đại học 1 (đang học cao học).hanh lap cong ty

* Lãnh đạo khoa:

     - Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thuở.

* Các bộ môn: gồm 3 Bộ môn trực thuộc.

     - Bộ môn Chăn nuôi - Thú y.

     - Bộ môn Bảo vệ thực vật.

     - Bộ môn Thủy sản và Phát triển Nông thôn.

* Các chuyên ngành đào tạo:

     - Trung cấp: Nuôi trồng Thủy sản, Chăn nuôi - Thú y, Thú y, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo quản Thủy sản.

 

Tập thể CB, GV Khoa NN-TS&PTNT


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...