Điểm tin:
 
Giới thiệu về khoa
Giới thiệu về khoa

Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Phát triển Nông thôn được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CĐCĐ.06 ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng với tên gọi là Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và được đổi tên như hiện nay theo Quyết định số 43/ QĐ-CĐCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Tổng số cán bộ, giáo viên: 14, trong đó: nam 3, nữ 11. Trình độ: Thạc sỹ: 07, Đại học 06 (đang học cao học 04).

* Cơ cấu tổ chức: 01 Trưởng khoa và 3 tổ bộ môn. thanh lap cong ty

* Lãnh đạo khoa:

     - Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thuở.

* Các bộ môn:

     - Bộ môn Chăn nuôi Thú y.

     - Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản.

     - Bộ môn Phát triển Nông thôn.

* Các chuyên ngành đào tạo:

     - Trung cấp: Nuôi trồng Thủy sản, Chăn nuôi Thú y, Thú y, Chế biến và Bảo quản Thủy sản.

 

Tập thể CB, GV Khoa NN-TS&PTNT


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...