Điểm tin:
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Phát triển nông thôn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Phát triển nông thôn

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Nông nghiệp-Thủy sản và Phát triển nông thôn bao gồm: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc.

2. Quy chế này áp dụng cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trực thuộc Khoa Nông nghiệp-Thủy sản và Phát triển nông thôn.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...