Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

LLCT

i

Nguyễn Thị Thuở


1981

Giảng viên

Trưởng Khoa

ThS. CN Sinh học

CN. SP Sinh học

Cao cấp

NCS

ii

Trịnh Thanh Nhân

1985


Giảng viên

Trợ lý VP khoa

ThS. PTNT

KS. NTTS

Trung cấp

 P. Trưởng BM TS&PTNT

(1) Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

1

Tiền Ngọc Hân


1984

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. Thú y

BS Thú y

Cao cấp

GV kiêm chức

2

Nguyễn Như Tấn Phước

1983


Giảng viên

 P. Trưởng BM

ThS. Thú y

KS. Chăn nuôi - Thú y


GV kiêm chức

3

Nguyễn Minh Thư


1991

Giảng viên

 NV TT ĐT-QHDN&HTSV

ThS. Chăn nuôi

KS. Chăn nuôi - Thú y


GV kiêm chức

4

Phan Mộng Thu


1983ThS. Thú y5

Lâm Thanh Bình

1982


Giảng viên

 NV Phòng CTCT&QLHSSV

ThS. Chăn nuôi

KS. Chăn nuôi - Thú y


GV kiêm chức

(2) Bộ môn Bảo vệ thực vật

6

Đinh Thị Chi


1982

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. Bảo vệ TV

Trung cấp

NCS

7

Nguyễn Thị Thuở


1981

Giảng viên


ThS. CN Sinh học

CN. SP Sinh học

Cao cấp

NCS

8

Đỗ Kim Trúc


1983

Giảng viên


ThS. CN Sinh học

CN. SP Sinh vật9

Phan Thị Trang


1982

Giảng viên

Tổ trưởng Tổ Quản lý khoa học, P. QLKH&HTQT

ThS. Khoa học môi trường

KS. Môi trường


GV kiêm chức

10

 Trần Văn Nhân

1985


 Giảng viên

Tổ phó Tổ TT-TL-TV, P. QLKH&HTQT

ThS. Sinh học ứng dụng

KS. Công nghệ Sinh học


GV kiêm chức, Tiến sĩ

(3) Bộ môn Thủy sản & Phát triển nông thôn

11

Nguyễn Phương Linh


1982

Giảng viên

Trưởng BM, Phó trưởng phòng Đào tạo

ThS. PTNT

KS. NTTS

Trung cấp

GV kiêm chức

12

Trịnh Thanh Nhân

1985


Giảng viên

P. Trưởng BM

ThS. PTNT

KS. NTTS

Trung cấp


13

Nguyễn Thị Như


1990

Giảng viên


ThS. PTNT

KS. Sinh học biển14

 Huỳnh Thị Hồng Đào


1985

Giảng viên

Tổ phó Tổ QLĐTLK, P. ĐT

ThS. PTNT

KS. Nuôi trồng thủy sản

Trung cấp*

GV kiêm chức

15

 Mã Tú Châu


1981

Giảng viên

Tổ trưởng Tổ Tuyển sinh, P. ĐT

ThS. Văn hóa học

KS. Công nghệ thực phẩm


GV kiêm chức

16

 Phạm Đô Tuyền

1988


Giảng viên

Tổ phó Tổ QLĐT, ,P. ĐT

CH KTNN*

KS. Nuôi trồng thủy sản


GV kiêm chức


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...