Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

i

Nguyễn Thị Thuở

 

1981

Giảng viên

Trưởng Khoa

ThS. CN Sinh học

CN. SP Sinh học

Cao cấp

NCS

ii

Trịnh Thanh Nhân

1985

 

Giảng viên

Trợ lý VP khoa

ThS. PTNT

KS. NTTS

Trung cấp

 P. Trưởng BM NNTS & PTNT

(1) Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

1

Tiền Ngọc Hân

 

1984

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. Thú y

BS Thú y

Cao cấp

GV kiêm chức

2

Nguyễn Như Tấn Phước

1983

 

Giảng viên

 P. Trưởng BM

ThS. Thú y

KS. Chăn nuôi - Thú y

 

GV kiêm chức

3

Nguyễn Minh Thư

 

1991

Giảng viên

 NV TT ĐT-QHDN&HTSV

ThS. Chăn nuôi

KS. Chăn nuôi - Thú y

 

GV kiêm chức

4

Phan Mộng Thu

 

1983

 

 

ThS. Thú y

 

 

5

Lâm Thanh Bình

1982

 

Giảng viên

 NV TT NC UDKHKT&CGCN

ThS. Chăn nuôi

KS. Chăn nuôi - Thú y

 

GV kiêm chức

(2) Bộ môn Bảo vệ thực vật

6

Đinh Thị Chi

 

1982

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. Bảo vệ TV

Trung cấp

NCS

7

Nguyễn Thị Thuở

 

1981

Giảng viên

 

ThS. CN Sinh học

CN. SP Sinh học

Cao cấp

NCS

8

Phạm Thị Cẩm Hằng

 

1984

Giảng viên

 

ThS. CNTP & đồ uống

  KS. Công nghệ sinh học

 

 

9

Đỗ Kim Trúc

 

1983

Giảng viên

 

ThS. CN Sinh học

CN. SP Sinh vật

 

 

10

Phan Thị Trang

 

1982

Giảng viên

Tổ trưởng Tổ Quản lý khoa học, P. QLKH&HTQT

ThS. Khoa học môi trường

KS. Môi trường

 

GV kiêm chức

11

 Trần Văn Nhân

1985

 

 Giảng viên

Tổ phó Tổ TT-TL-TV, P. QLKH&HTQT

ThS. Sinh học ứng dụng

KS. Công nghệ Sinh học

 

GV kiêm chức, NCS

(3) Bộ môn Thủy sản & Phát triển nông thôn

12

Nguyễn Phương Linh

 

1982

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. PTNT

KS. NTTS

Trung cấp

GV kiêm chức

13

Trịnh Thanh Nhân

1985

 

Giảng viên

P. Trưởng BM

ThS. PTNT

KS. NTTS

Trung cấp

 

14

Nguyễn Thị Như

 

1990

Giảng viên

 

ThS. PTNT

KS. Sinh học biển

 

 

15

 Huỳnh Thị Hồng Đào

 

1985

Giảng viên

Tổ phó Tổ QLĐTLK, P. ĐT

ThS. PTNT

KS. Nuôi trồng thủy sản

Trung cấp*

GV kiêm chức

16

 Mã Tú Châu

 

1981

Giảng viên

Tổ trưởng Tổ Tuyển sinh, P. ĐT

ThS. Văn hóa học

KS. Công nghệ thực phẩm

 

GV kiêm chức

17

 Phạm Đô Tuyền

1988

 

Giảng viên

Tổ phó Tổ QLĐT, ,P. ĐT

CH KTNN*

KS. Nuôi trồng thủy sản

 

GV kiêm chức

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...