Điểm tin:
 
Đại hội đảng viên Chi bộ Khoa NN - TS & PTNT lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2017
Đại hội đảng viên Chi bộ Khoa NN - TS & PTNT lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2017

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐU ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc hướng dẫn Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017, chiều ngày 27 tháng 01 năm 2015 Chi bộ Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Phát triển Nông thôn đã tiến hành Đại hội đảng viên, lần V, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Trường đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội lần này có tất cả đảng viên được triệu tập và giảng viên đang công tác tại đơn vị.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Trong đó, nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm được đặt ra là: tiếp tục nâng chất lượng dạy học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đồng thời Đại hội đã đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 bao gồm 01 đồng chí Bí thư Chi bộ.

Tập thể đảng viên Chi bộ

Tập thể đảng viên và giảng viên Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và PTNT

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Trường và các ý kiến thảo luận tại Đại hội. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 với số ý kiến tán thành đạt 100%. 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...