Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018
Lịch làm việc từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018

 

Họ và tên

Thứ Hai

(04/6/2018)

Thứ Ba

(05/6/2018)

Thứ Tư

(06/6/2018)

Thứ Năm

(07/6/2018)

Thứ Sáu

(08/6/2018)

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Trương Ngọc Phụng

Trực khoa

Thi hết môn CCCT

Làm việc tại khoa

Thi hết môn CCCT

Đi học

Đi học Đi học Đi học Đi học

Đi học

Vũ Thị Thúy Vi

NCKH(2)

Dạy PM

(Khu A)

NCKH(2)

Dạy PM

(Khu A)

Trực khoa

Trực khoa

HDTTTN

(VPK)

Dạy PM

(khu A)

Dạy PM

(Khu A)

 Dạy PM

(Khu A)

Lý Quý Niệm

 HDTTTN

(VPK)

HDTTTN

(VPK) 

NCKH(2)

Trực khoa

HDTTTN

(VPK)

 NCKH(2)

 

 Dạy PM

Khu A

Trực khoa,

Dạy PM Khu A

Dạy PM

(Khu A)

Dạy PM

(Khu A)

Lý Kim Thó

Trực khoa

 Trực khoa

Dạy

Khu C

Soạn GA thi

GVDG

Thi

HGNGGDNN

Dạy

Khu C

 Dạy 

khu C

 Soạn GA

AVCN

Soạn GA

AVCN

 Dạy

Khu C

Lê Hoàng Oanh

 NCKH(1)

 NCKH(1)

Trực khoa

Coi thi

Dạy khu A

Thi

HGNGGDNN

NCKH(1)

Trực khoa

 Dạy (PM)

Khu A

  NCKH(1)

 NCKH(1) 

Mã Trường Thành

Đi học


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...