Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

i

Trương Ngọc Phụng

1976

 

Giảng viên

P.Trưởng khoa

ThS. Khoa học máy tính

Cao cấp * 

 

ii   Lý Quý Niệm   1978    Giảng viên   Trợ lý VP khoa ThS. Công nghệ thông tin    

(1) BỘ MÔN Tin học

1

Vũ Thị Thúy Vi

 

1977

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

ThS. Hệ thống thông tin

 

 

2

Trương Ngọc Phụng

1976 

 

Giảng viên

 

ThS. Khoa học máy tính

 

 

3

Lý Quý Niệm

 

 1978

Giảng viên

 

ThS. Công nghệ thông tin

 

 

4

Lê Hoàng Oanh

 

1985

Giảng viên

 

ThS. Công nghệ thông tin

CN. SP Lý - Tin

Trung cấp

 

5

Lý Kim Thó

 

1985

Giảng viên

 

ThS. Đại số & Lý thuyết số

CN. SP Toán - Tin

 

 

6 Mã Trường Thành 1989   Giảng viên      ThS. Hệ thống thông tin   NCS*
7 Nguyễn Ngọc Hưng 1972   Giảng viên Trưởng ban HLGV    ThS. Hệ thống thông tin   Cao cấp

GV kiêm chức

8 Trần Văn Trí 1966   Giáo viên P.TP Thanh tra   

   CN. SP Toán

   CN. Tin học

  Cao cấp  GV kiêm chức
9 Nguyễn Trần Hoàng Vũ 1984   Giảng viên P.TP TC-HC-TH   ThS. Hệ thống điện   Cao cấp GV kiêm chức
10 Trần Hoàng Uy 1982   Giảng viên PGĐ TT ĐT-QHDN   THS. Vật lý   Trung cấp GV kiêm chức
11 Lê Đình Cao 1971   Giảng viên Phòng KT&ĐBCL   Kỹ sư Tin học   GV kiêm chức
12 Trần Minh Thạnh 1981   Giảng viên Phòng TC-HC-TH   ThS. Công nghệ thông tin   GV kiêm chức
13 Trang Minh Trung 1974   Giáo viên TH

Phòng QLKH&

HTQT

  Kỹ sư Tin học   GV kiêm chức
14 Ngô Minh Dĩ 1985   Giảng viên Phòng TC-HC-TH CN. SP Lý - Tin   GV kiêm chức

(2) BỘ MÔN Kỹ thuật  

1

Trần Minh Thư

   1986  Giảng viên

 Trung tâm QH

Sở Xây dựng ST

 ThS. Quy hoạch đô thị    GV kiêm chức

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...