Điểm tin:
 
Giới thiệu về khoa
Giới thiệu về khoa

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CĐCĐ.06 ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Tổng số cán bộ, giáo viên: 7, trong đó: nam 3, nữ 4. Trình độ: Thạc sỹ 01, Đại học 06 (đang học cao học 02).

* Cơ cấu tổ chức: Quyền Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và 05 CBGV. hoa cuoi

* Chuyên ngành đào tạo:

     - Cao đẳng: Công nghệ Thông tin.

     - Trung cấp: Tin học ứng dụng.

 

Tập thể CB, GV Khoa Kỹ thuật - Công nghệ


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...