Điểm tin:
 
Khoa Kỹ thuật – Công nghệ mở mã ngành “Hệ thống thông tin văn phòng”
Khoa Kỹ thuật – Công nghệ mở mã ngành “Hệ thống thông tin văn phòng”

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CĐCĐ.06 ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.Từ khi được thành lập đến nay, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã và đang đào tạo 2 chuyên ngành: ngành Cao đẳng Tin học ứng dụng và ngành Trung cấp Công nghệ thông tin (từ năm học 2012-2013, ngành Trung cấp Công nghệ thông tin được đổi tên thành ngành Trung cấp Tin học ứng dụng). Hàng năm, hai ngành trên đã thu hút khá đông học sinh đăng ký vào học và học sinh sinh viên ra trường có việc làm cũng chiếm tỉ lệ cao.

Hiện nay, việc xây dựng nguồn nhân lực CNTT có đủ trình độ tham mưu, vận hành, khai thác và phát triển các hệ thống thông tin cho các cơ quan đơn vị đảm bảo đáp ứng các mục tiêu đề ra của Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 là một nhu cầu cấp bách của xã hội. Bên cạnh đó, hầu hết các Sở, Ban ngành các huyện, thành phố còn thiếu đội ngủ cán bộ chuyên trách về CNTT. Do đó, từ năm học 2012-2013, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã xây dựng và mở thêm mã ngành mới “Hệ thống thông tin văn phòng” hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy.

Chương trình khung được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng, có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và quản lý hệ thống thông tin văn phòng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

            Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về:

- Nghiệp vụ văn phòng, Soạn thảo văn bản, Bảng tính điện tử;

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu;

- Visual Basic, Phân tích thiết kế hệ thống;

- Mạng máy tính và Internet, Thiết kế WEB;

- Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop, Coreldraw;

- Lắp ráp, thay thế các cấu phần cơ bản của máy tính và cài đặt một số phần mềm;

- Xây dựng trang thông tin điện tử của đơn vị,....

            Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về Hệ thống thông tin văn phòng có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp kinh doanh sản xuất hỗ trợ truyền thông hoặc có thể tham gia làm công tác tại các thư viện, hoặc tại các phòng ban hỗ trợ sản xuất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, chương trình đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin với các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...