Điểm tin:
 
Lịch tuần 26/2-02/3
Lịch tuần 26/2-02/3

 

STT

Họ tên GV

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghi chú

26/02/2018

27/02/2018

28/02/2018

01/3/2018

02/3/2018

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Võ Thanh Sang

Trưởng khoa

Trực lãnh đạo+ Làm việc tại khoa

 

2

Võ Ngọc Hiếu

Giảng viên

Coi thi

XDCTĐT

Dạy

Dạy+ Họp chi bộ

Dạy

XDCTĐT

COI THI LẦN 2

Dạy

Trực khoa

XDCTĐT

 

3

Đỗ Thị Hoàng Phương

Giảng viên

Coi thi

Rà soát CTĐT

Trực khoa

Họp chi bộ

Rà soát CTĐT

Rà soát

CTĐT

Rà soát CTĐT

Rà soát

CTĐT

Rà soát CTĐT

Rà soát

CTĐT

 

4

Lê Thị Chi

Trưởng BM

Chấm bài kiểm tra K9

Chấm bài kiểm tra K9

Chấm bài kiểm tra K9

Họp chi bộ

Trực khoa

Ra đề thi VLVH K8

Làm báo cáo C.Đề

Làm báo cáo C.Đề

Làm báo cáo C.Đề

Làm báo cáo C.Đề

 

5

Ngô Thị Minh Thúy

Giảng viên

Rà soát

CTĐT

Rà soát CTĐT

Rà soát CTĐT

Họp chi bộ

Rà soát CTĐT

TRỰC KHOA

Rà soát CTĐT

Rà soát

CTĐT

Rà soát CTĐT

Rà soát CTĐT

 

6

Trần Minh Khiêm

Giảng viên

Coi thi lần 2

Chấm bài kiểm tra

Dạy

Họp chi bộ

Soạn bài giảng

Soạn bài giảng

Trực khoa

Soạn bài giảng

Soạn bài giảng

Soạn bài giảng

 

7

Trương Thị Cẩm Tú

Giảng viên

Rà soát

CTĐT

Rà soát

CTĐT

Rà soát

CTĐT

Họp chi bộ

Rà soát

CTĐT

Rà soát

CTĐT

 

TRỰC KHOA

 

 

 

8

Nguyễn Thị Thoa

Giảng viên

 

Dạy

 

Họp chi bộ

 

Dạy

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Thị Thùy Phương

Trưởng BM

XD mã ngành

Trực khoa

XD mã ngành

Họp chi bộ

XD mã ngành

XD mã ngành

XD mã ngành

XD mã ngành

XD mã ngành

XD mã ngành

 

10

Tạ Minh Trí

Giảng viên

Trực khoa

Chấm bài kiểm tra

Họp Đoàn trường

Họp chi bộ

Soạn bài giảng

Soạn bài giảng

Soạn bài giảng

Soạn bài giảng

Soạn bài giảng

Soạn bài giảng

 

11

Trịnh Anh Khoa

Giảng viên

Dạy

Dạy

Trực khoa

Họp chi bộ

 

 

 

 

 

 

 

12

Lưu Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

Nghỉ hậu sản

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...