Điểm tin:
 
Lịch tuần 05-09/03/2018
Lịch tuần 05-09/03/2018

STT

Họ tên GV

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghi chú

05/3/2018

06/3/2018

07/3/2018

08/3/2018

09/3/2018

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Võ Thanh Sang

Trưởng khoa

Trực

Dự Sơ kết HKI

Trực

Họp giao ban

Trực

Trực

Trực khoa

Dạy

Trực

Trực

 

2

Võ Ngọc Hiếu

Giảng viên

XD CTĐT

Dự Sơ kết HKI

Dạy

Dạy

Dạy

XD CTĐT

XD CTĐT

Dạy

Trực khoa

 

 

3

Đỗ Thị Hoàng Phương

Giảng viên

Trực khoa

Dự Sơ kết HKI

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

 

4

Lê Thị Chi

Trưởng BM

NCKH

Dự Sơ kết HKI

NCKH

Họp giao ban

Trực khoa

NCKH

NCKH

NCKH

NCKH

NCKH

 

5

Ngô Thị Minh Thúy

Giảng viên

Soạn GA

Dự Sơ kết HKI

Soạn GA

Soạn GA

NCKH

Trực khoa

NCKH

NCKH

NCKH

NCKH

 

6

Trần Minh Khiêm

Giảng viên

 

Dự Sơ kết HKI

Dạy

 

 

 

Dạy

Trực khoa

Dạy

 

 

7

Trương Thị Cẩm Tú

Giảng viên

 

Dự Sơ kết HKI

Trực Khoa

Soạn GA

Dạy

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Thị Thoa

Giảng viên

 

Dự Sơ kết HKI

 

Trực Khoa

 

Dạy

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Thị Thùy Phương

Trưởng BM

XD CTĐT

Dự Sơ kết HKI

XD CTĐT

Họp giao ban

XD CTĐT

XD CTĐT

XD CTĐT

XD CTĐT

XD CTĐT

Trực khoa

 

10

Tạ Minh Trí

Giảng viên

Dạy

Dự Sơ kết HKI

Dạy

Soạn GA

Dạy

Soạn GA

Dạy

Soạn GA

Dạy

Soạn GA

 

11

Trịnh Anh Khoa

Giảng viên

Dạy

Dự Sơ kết HKI

 

Trực Khoa

 

 

Dạy

 

 

 

 

12

Lưu Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

NGHỈ HẬU SẢN

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...