Điểm tin:
 
Lịch tuần 12-16/03/2018
Lịch tuần 12-16/03/2018

STT

Họ tên GV

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghichú

 

 

 

 

 

12/3/2018

13/3/2018

14/3/2018

15/3/2018

16/3/2018

 

 

 

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Võ Thanh Sang

Trưởng khoa

Trực

Lãnh đạo

Trực

Lãnh đạo

Trực

Lãnh đạo

Dạy Khu C

Trực

Lãnh đạo

Trực

Lãnh đạo

Trực

Lãnh đạo

Trực

Lãnh đạo

Trực khoa

Dạy Khu C

 

2

Võ Ngọc Hiếu

Giảng viên

Hướng dẫn TTTN VLVH

Trực khoa

Dạy

Dạy

Dạy

Hướng dẫn TTTN VLVH

GIẢNG THỬ GVDG

Dạy

Hướng dẫn TTTN VLVH

Hướng dẫn TTTN VLVH

 

3

Đỗ Thị Hoàng Phương

Giảng viên

Trực khoa

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

 

4

Lê Thị Chi

Trưởng BM

 

 

 

 

 

 

Trực khoa

 

 

 

 

5

Ngô Thị Minh Thúy

Giảng viên

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Trực khoa

NCKH

NCKH

NCKH

NCKH

 

6

Trần Minh Khiêm

Giảng viên

 

 

Dạy

 

Trực khoa

 

Dạy

 

Dạy

 

 

7

Trương Thị Cẩm Tú

Giảng viên

 

 

Trực khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Thị Thoa

Giảng viên

 

Dạy

 

 

 

Dạy

 

Trực khoa

 

 

 

9

Nguyễn Thị Thùy Phương

Trưởng BM

 

Họp bộ môn

Chỉnh sửa Mã ngành

Chỉnh sửa Mã ngành

Chỉnh sửa Mã ngành

Chỉnh sửa Mã ngành

Chỉnh sửa Mã ngành

Chỉnh sửa Mã ngành

Chỉnh sửa Mã ngành

Trực khoa

 

10

Tạ Minh Trí

Giảng viên

Dạy

Họp bộ môn

Dạy

Trực khoa

Dạy

Soạn bài giảng

Dạy

Soạn bài giảng

Dạy

Soạn bài giảng

 

11

Trịnh Anh Khoa

Giảng viên

Dạy

Trực khoa/ Họp bộ môn

 

 

 

 

Dạy

 

 

 

 

12

Lưu Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

NGHỈ HẬU SẢN

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...