Điểm tin:
 
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19/3 ĐẾN 23/3/2018
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19/3 ĐẾN 23/3/2018

 

 

 

 

STT

Họ tên GV

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghi chú

19/3/2018

20/3/2018

21/3/2018

22/3/2018

23/3/2018

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Võ Thanh Sang

Trưởng khoa

Họp xét ĐRL

Trực

Lãnh đạo

Trực

Lãnh đạo

Dạy

Trực

Lãnh đạo

Dự thao giảng

Chia lô Trại

Trực

Lãnh đạo

Trực

Lãnh đạo

Học chuyên đề TTHCM

Trực

Lãnh đạo

 

2

Võ Ngọc Hiếu

Giảng viên

HD TTTN

 

 

 

 

Dự thao giảng

 

Dạy

Học chuyên đề TTHCM

Dạy

 

3

Đỗ Thị Hoàng Phương

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Học chuyên đề TTHCM

 

 

4

Lê Thị Chi

Trưởng BM

 

 

 

 

 

Dự thao giảng

 

 

Học chuyên đề TTHCM

 

 

5

Ngô Thị Minh Thúy

Giảng viên

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Soạn GA

Trực khoa

NCKH

NCKH

Học chuyên đề TTHCM

NCKH

 

6

Trần Minh Khiêm

Giảng viên

 

 

Dạy

 

Trực khoa

 

Dạy

 

Học chuyên đề TTHCM

 

 

7

Trương Thị Cẩm Tú

Giảng viên

 

 

Trực khoa

 

Dạy

 

 

 

Học chuyên đề TTHCM

 

 

8

Nguyễn Thị Thoa

Giảng viên

HD TTTN

Dạy

 

Trực khoa

 

Dạy

 

 

Học chuyên đề TTHCM

 

 

9

Nguyễn Thị Thùy Phương

Trưởng BM

COI THI K11 

 

Soạn chương trình môn học mới

Soạn chương trình môn học mới

Soạn chương trình môn học

Dự thao giảng

Soạn chương trình môn học mới

Soạn chương trình môn học mới

Học chuyên đề TTHCM

Trực khoa

COI THI K11 

10

Tạ Minh Trí

Giảng viên

Dạy

Trực khoa

Dạy

 

Dạy

Dự thao giảng 

Dạy

 

Học chuyên đề TTHCM

 

 

11

Trịnh Anh Khoa

Giảng viên

Dạy

 

Trực

 

 

 

Dạy

 

Học chuyên đề TTHCM

 

 

12

Lưu Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

NGHỈ THAI SẢN

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...