Điểm tin:
 
Lich tuần 23/4-27/4/2018
Lich tuần 23/4-27/4/2018
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ
Thứ Hai - 23/4/2018 Thứ Ba - 24/4/2018 Thứ Tư - 25/4/2018 Thứ Năm - 26/4/2018 Thứ Sáu - 27/4/2018
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Võ Thanh Sang Trưởng Khoa Trực LĐ Trực LĐ Học TTHCM Dạy Khu C Nghỉ Nghỉ Dạy Khu C Dạy Khu C Trực LĐ Dạy Khu C  
2 Võ Ngọc Hiếu Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
3 Đỗ Thị Hoàng Phương Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
4 Lê Thị Chi Trưởng BM BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
5 Ngô Thị Minh Thuý Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
6 Trần Minh Khiêm Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
7 Trương Thị Cẩm Tú Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
8 Nguyễn Thị Thoa Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
9 Nguyễn Thị Thuỳ Phương Trưởng BM BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
10 Tạ Minh Trí Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
11 Trịnh Anh Khoa Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  
12 Lưu Thị Thảo Nguyên Giảng viên BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP Nghỉ Nghỉ BDNVSP BDNVSP BDNVSP BDNVSP  

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...