Điểm tin:
 
Giới thiệu về khoa
Giới thiệu về khoa

Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CĐCĐ.06 ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng với tên gọi là Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và được đổi tên theo Quyết định số 43/ QĐ-CĐCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Tập thể Khoa Kinh tế

- Tổng số cán bộ, giáo viên: 17, trong đó: nam 07, nữ 10.

- Trình độ:

+ Thạc sĩ: 10 (trong đó có 3 NCS)

+ Đại học: 07 (đang học cao học 07)

- Cơ cấu tổ chức: 1 Trưởng khoa, 1 Phó trưởng khoa và 04 tổ bộ môn

- Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: ThS. Võ Thanh Sang

Phó trưởng khoa: ThS. Quách Hồng Duyên

- Các bộ môn:

+ Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

+ Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

+ Bộ môn Kinh tế

+ Bộ môn Quản trị kinh doanh

- Các chuyên ngành đào tạo:

+ Cao đẳng: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Văn phòng.

+ Trung cấp: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất,Kế toán Hành chính sự nghiệp, Quản lý doanh nghiệp, Kế toán tiền lương và bảo trợ xã hội.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...